Näringsliv

Kongressalen på Karlstad CCC

Ett nära samarbete mellan Karlstads näringsliv och stadens besöksnäring bidrar till destintationens attraktivitet som mötesplats.  

I Karlstad finns goda förutsättningar för affärsutveckling och att skapa nya affärskontakter. Närmare 5 000 företag finns etablerade i staden. Ett antal framstående affärskluster är centrala aktörer för utvecklingen i regionen; Compare, The Paper Province, Stål och Verkstad, The Packaging Arena och Visit Värmland. 

Compare är IT- och telekomföretagens klusterorganisation med bas i Värmland. Närmare 100 intressentföretag med tillsammans 3 000 ingenjörer är medlemmar.

The Paper Province är ett kluster vars vision är att koordinera samverkan med aktörerna inom pappers- och massaindustrin. Ett nittiotal medlemsföretag i Värmland med omnejd driver och äger klusterorganisationen.

Stål och Verkstad är en ideell förening med drygt 80 medlemsföretag vars syfte att bidra till den regionala tillväxten genom att stötta regionens stål- och verkstadsindustri inom områden som entreprenörskap, affärsutveckling, forskning och utveckling samt kompetensförsörjning.

The Packaging Arena är en innovationspartner inom förpackningsutveckling som startade 2004 på initiativ av den Värmländska pappers och massaindustrin, tillsammans med Broby Grafiska och Karlstads Universitet. Tillsammans har klustret skapat en arena för ledande innovativ förpackningsutveckling.

Visit Värmland är ett resurscentra med uppdrag att ansvara för marknadsföring, utvecklingsprojekt, utbildning och samordning av turismnäringen i Värmland.

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret här så skickas dina synpunkter till den som är ansvarig för sidan. Skriv in din e-postadress så kan vi kontakta dig. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats!

      ×

Uppdaterad den