Våra tjänster

Kongressalen på Karlstad CCC
Kongressalen, Karlstad CCC

Karlstad Convention Bureau är en icke-vinstdrivande organisation som fungerar som en mäklare mellan dig som mötesarrangör och aktörerna inom Karlstads mötesindustri.

På ett smidigt sätt slussar vi dig till de allra bästa och mest lämpade leverantörerna inom konferens, boende, transport, underhållning, och konferensservice. Våra professionella medarbetare har mångårig erfarenhet inom mötesindustrin.

Karlstad Convention Bureau erbjuder kostnadsfri rådgivning och support till mötesarrangörer, företag och organisationer som är intresserade av att förlägga en konferens eller kongress i Karlstad. Våra kostnadsfria tjänster inkluderar:

  • Mycket goda kontakter inom kommuner, landsting, näringsliv och Karlstads universitet
  • Mycket god lokalkännedom
  • Skräddarsydd information om Karlstad som mötesstad
  • Framtagande av formella mötesanbud/-ansökningar, så kallade bids
  • Projektledningsstöd för mötesvärden/organisationen
  • Site inspections och visningsresor till Karlstad som visar upp en helhetsbild av destinationen ur ett mötesperspektiv
  • Framtagande av lämpliga förslag på möteslokal, logi, transport, underhållning och konferenservice
  • Preliminärbokningar på möteslokaler, hotell och restauranger med mera
  • Marknadsföringsmaterial, till exempel broschyrer, presentationer, roll-ups, foton och filmer
  • Förslag till sociala aktiviteter och utflykter

Vi kan även hjälpa er att komma i kontakt med aktörer där ni kan boka deltagarservice, projektledning, kongressplanering, utformning av tidsplan, budgethantering, fakturering, bokföring och slutredovisning.

Kontakta oss idag.

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret här så skickas dina synpunkter till den som är ansvarig för sidan. Skriv in din e-postadress så kan vi kontakta dig. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats!

      ×

Uppdaterad den