Handlingsplan 2017

Här publicerar vi utkast på handlingsplanen för 2017 där du inom besöksnäringen ska få en bild av hur du ska kunna samverka med de aktörer som arbetar med destinationsutveckling.


Våra utvecklingsområden

Stärka destinationen

Vi ska underlätta för samarbete genom att förenkla och samproducera, göra mer saker tillsammans och få fler som tjänar på att delta i olika aktiviteter.

Tillsammans ska vi ta marknadsandelar på svenska och norska marknaden.

Fler resanledningar

Vi ska fortsätta satsningen på evenemang och göra den mer strukturerad, för fler stora och unika evenemang samt fler större idrottsevenemang. Vi ska även arbeta mer aktivt för nyetableringar inom aktiviteter.

Värdskap

Vi ska ta arbetet med värdskap ett steg vidare genom att utveckla de bra exemplen och använda dem vid fler situationer.

Digital kompetens

Vi ska kommunicera med ett digitalt fokus och vidareutveckla vår kommunikation i digitala kanaler och hålla oss ajour med nya fenomen och möjligheter.

Här kan du ladda ner handlingsplanen

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret här så skickas dina synpunkter till den som är ansvarig för sidan. Skriv in din e-postadress så kan vi kontakta dig. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats!

      ×

Uppdaterad den