Logotyp för Karlstads platsvarumärke

Karlstads platsvarumärke med himmel som bakgrund.

Logotypen °Karlstad får användas av alla aktörer som vill bidra till att stärka, och samtidigt dra nytta av, Karlstadsregionens attraktionskraft. Den kan till exempel användas av aktörer inom besöksnäringen men också av företag i andra branscher och kommuner, myndigheter och föreningar när syftet är att lyfta fram Karlstad som geografiskt område.

Karlstad är en livlig plats där öppenheten, gästvänligheten, vattnet, pulsen och närheten skapar den genuina Karlstadskänslan som kan mätas i grader Karlstad – °Karlstad. 

Tillsammans med undertexten ”varmt välkommen” förmedlar vår logotyp det som vi hoppas att alla gäster, nya invånare och nya företag ska känna. Varmt välkommen till Karlstad. 

Frihet under ansvar

Alla har möjlighet och tillåtelse att använda °Karlstads logotyp i syfte att stärka regionen – och sig själva. Men logotypen får inte användas i sammanhang som kan anses kränkande, störande eller stötande.

Begränsningar för kommersiellt bruk

Ska logotypen användas i kommersiellt syfte på produkter, säljbrev eller liknande, måste Linda Olsson kontaktas för godkännande, adress nedan.

Karlstads kommun som är huvudägare av varumärket förbehåller sig rätten att själva besluta om användandet och avgöra om det är förenligt med varumärket. Karlstads kommun, kommunledningskontoret, kommunikationsenheten har därmed rätten att begränsa användandet.

Ett komplement till Karlstads kommuns logotyp

Logotypen °Karlstad är ett komplement till Karlstads kommuns logotyp – den glada solen – som är ritad av Lasse Sandberg. Den logotypen får bara användas av Karlstads kommun, och visar vad som är kommunens ansvar och verksamhet, som till exempel skola, vård och omsorg.

Frågor

Har du frågor om hur du kan använda varumärket? Kontakta:
Karlstads kommun, Linda Olsson på telefon 
054-540 10 23 eller via e-post linda.olsson@karlstad.se

Placering av logotyp

I kommunikation där °Karlstads logotyp används tillsammans med andra aktörer så bör Karlstadslogotypen vara lite mindre än huvudavsändaren. Ett bra tankesätt är att tänka att huvudavsändaren är en aktör som pratar från platsen Karlstad.

°Karlstads logotypen kan placeras på valfri plats, i valfri logotypfärg och i valfri storlek. Om den ska visas i ett litet format ska du välja den varianten som inte har en underrad. Logotyperna bör inte placeras nära varandra.

Nio färger och fem olika versioner

Logotypen finns i nio färger, samt i svart och vitt. Den finns också i fem olika versioner.
En utan underrad och fyra med någon av underraderna:

  • Varmt välkommen
  • A warm welcome
  • Värmland
  • visitkarlstad.se 

Logotyperna finns att ladda ner på länkarna till höger. Börja med att välja vilken variant du vill ha och ladda sedan ner lämpligt format och färg.

Orsaken till att det finns så många versioner och färger är att det ska vara lätt för många olika användare att hitta en version som passar deras eget grafiska manér.  

Här är några exempel:

 

 
 

.

 

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret här så skickas dina synpunkter till den som är ansvarig för sidan. Skriv in din e-postadress så kan vi kontakta dig. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats!

      ×

Uppdaterad den